Οι δεσμεύσεις μας για το κρασίΤο Vapoteurs.net δεν είναι ένας απλός ιστότοπος πληροφοριών για τα τσιγάρα, είμαστε επίσης ακτιβιστές και συχνά συμμετέχουμε σε έργα που είναι σημαντικά για εμάς. Ακολουθεί ο κατάλογος των έργων στα οποία συμμετείχαμε.

- Υποστήριξη του Fivape / Aiduce / Vape της καρδιάς με ενσωμάτωση banner στην περιοχή
- Δώρο του 380 Euros στον σύλλογο "The vape of the heart"
- Χρηματοδοτική συνεισφορά στο έργο "Τα μηνύματα 1000 για το κρασί"
- Γράφοντας πρόλογος για το βιβλίο "Μηνύματα 1000 για το Βαπέ"
- Οικονομική συμμετοχή στο σχέδιο "Dipron"
- Συμμετοχή στο πρόγραμμα Vapevent 2016. Κινούμενο με τη διάσκεψη "Ειδικά καταστήματα που αντιμετωπίζουν αγοραστές για πρώτη φορά και προϊόντα με μειωμένο κίνδυνο"
- Υποστήριξη της ταινίας ντοκιμαντέρ "A Billion Lives" του Aaron Biebert.
- Υποστήριξη της ταινίας ντοκιμαντέρ "Vape Wave" του Jan Kounen.
- Δημιουργία του έργου "Ξέρατε; - Vape »
- Συμμετοχή στο πρόγραμμα Vapevent 2016 (Σεπτέμβριος).
- Συμμετοχή στην οργάνωση των βραβείων "Levapelier.com 2016"
- Παρουσία στο Vapexpo 2016 (Παρίσι)
- Παρουσία στο Vapexpo 2017 (Λυών)
- Συμμετοχή στη συνέντευξη "Το κλικ Anti-cigarette" disponible ici.
- Συμμετοχή στη μελέτη Euromonitor International σχετικά με τα προϊόντα που παράγονται στο Βέλγιο (Φεβρουάριος 2017)
- Συμμετοχή στην έρευνα στα ηλεκτρονικά καταστήματα τσιγάρων στη Γαλλία που πραγματοποιούνται από την Ecigintelligence (Απρίλιος / Μάιος 2017)
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου από την ελβετική εφημερίδα "Le Matin"
- Παρουσία στο Vapexpo 2017 (Παρίσι)
- Συμμετοχή στην έρευνα σχετικά με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου στη Γαλλία (Οκτώβριος / Νοέμβριος 2017)
- Επίσημος εταίρος του Open Forum "Vape In Progress" 2018 στο INSEEC στο Μπορντό.