Top banner
Top banner
Top banner
Top banner
Υποβάλετε ένα άρθρο

Μια κοινότητα όπως το "Vapoteurs.net" απαιτεί πολύ χρόνο και συμμετοχή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναζητούμε διαρκώς έναν κίνητρο "Editor" για να διατηρήσουμε την πλατφόρμα μας ζωντανή. Από σήμερα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα υποβολής ενός άρθρου το οποίο στη συνέχεια θα διανεμηθεί στον ιστότοπο.

Όλα τα θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τη στιγμή που αυτό γίνεται σοβαρά. Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας τα άρθρα, τα σεμινάρια, τις συνεντεύξεις και τα μεγάλα αρχεία σας.

παραδείγματα : - Ένα σεμινάριο για τους πρώτους αγοραστές ...
- Συνέντευξη με επαγγελματία, τεχνίτη, ένωση ...
- Ένα μεγάλο αρχείο για τον πολιτισμό ...

Προφανώς πριν επικυρώσετε το άρθρο σας, θα ελέγξουμε τη συνάφεια του, είναι επομένως σημαντικό να προτείνετε ένα πλήρες και επεξεργασμένο άρθρο. Η προσθήκη φωτογραφιών είναι σημαντική και δεν πρέπει να ξεχαστεί.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Με την υποβολή ενός άρθρου πιστοποιείτε ότι είστε άτομο και δώστε τα δικαιώματα του άρθρου σας στην ιστοσελίδα Vapoteurs.net χωρίς αποζημίωση


Σύνδεση